Prihláška

Ak ste sa rozhodli pre výuku v našej autoškole prosím informujte sa o zahájení najbližšieho kurzu, vyzdvihnite si prihlášku u nás v autoškole, a navštívte vášho obvodného lekára, ktorí Vám potvrdí spôsobilosť na vedenie motorového vozidla do prihlášky.

Nejasnosti konzultujte prosím s kontaktnou osobou v autoškole.

POZOR!! Žiadosť pozostáva z 2 strán na papieri formátu A4. Strany je potrebné vytlačiť obojstranne na formát A4!

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Odôvodnenie neúčasti na skúške

Čestné vyhlásenie o praxi